Giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp dùng VLAN

DOISONG

Ngày đăng: 09/11/2023

Công ty TNHH TM&DV TIN HỌC NHƯ Ý chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp mạng, wifi chuyên dụng dành cho doanh nghiệp tại Bạc Liêu

H thng bao gm các dch v Wi-Fi, Camera, Voice IP, PC gn t switch nhánh truyn d liu v trung tâm thông qua switch trung tâm. Ti trung tâm s có 1 switch trung tâm điu phi lưu lượng đến các switch nhánh thông qua các VLAN tương ng và được qun lý bi Main Router. Ti switch trung tâm s có các thiết b tng đài, đầu ghi camera, server,... là nơi tp trung lưu tr toàn b d liu, hình nh, voice quan trng cho công ty.

1. Sơ đồ tng th

 giải pháp mạng, wifi cho doanh nghiệp tại Bạc Liêu

2. Tng quan

- H thng bao gm các dch v gm Wi-Fi, Camera, Voice IP, PC gn t switch nhánh truyn d liu v trung tâm thông qua switch trung tâm

- Ti trung tâm s có 1 switch trung tâm điu phi lưu lượng đến các switch nhánh thông qua các VLAN tương ng và được qun lý bi Main Router

- Ti switch trung tâm s có các thiết b tng đài, đầu ghi camera, server,.. là nơi tp trung lưu tr toàn b d liu, hình nh, voice quan trng cho công ty

- Để phân b lưu lượng chính xác và hp lý, main router phi cu hình VLAN tương ng vi các dch v, các switch trung tâm và switch nhánh phi tuân th theo VLAN Main Router V3900 đề ra.

- Main router:

·         Chia VLAN tương ng vi tng dch v

·         Đảm bo tính n định ca internet

·         Phân b vùng d liu t trong ra ngoài và ngược li

3. Kết ni thiết b Main Router và truyn ti VLAN các thiết b camera, Wi-Fi, PC, Voice

 giải pháp mạng, wifi cho doanh nghiệp tại Bạc Liêu

4. Kết ni thiết b Main Router và truyn ti VLAN các thiết b tng đài, đầu ghi, server

 giải pháp mạng, wifi cho doanh nghiệp tại Bạc Liêu

5. Cơ chế truyn d liu ca VLAN

 giải pháp mạng, wifi cho doanh nghiệp tại Bạc Liêu

- T thiết b Camera s truyn ti d liu v Đầu ghi thông qua VLAN 10

- Đin thoi voice Ip truyn ti hình nh ging nói v Tng đài thông qua VLAN 20

- Máy tính ni b chia s , lưu tr d liu v Server thông qua VLAN 30

- Wi-Fi cho khách ra Internet thông qua VLAN 40

6. Ưu đim h thng s dng VLAN

- H thng phân chia lưu lượng da vào VLAN giúp h thng không xung đột dch v , tránh broadcast t các thiết b khác, d dàng qun lý dch v và khc phc s c 1 cách d dàng khi có vn đề xy ra, gim thiu tn công t ngoài vào và ngược li.

- Tính bo mt cao, phân quyn cht ch, qun lý người dùng

- H thng phát trin bn vũng và nâng cp h thng trong tương lai không làm nh hưởng , thây thế thiết b hin ti.

- Switch nhánh và switch trung tâm truyn d liu gp băng thông 6 Gb ~8 Gb giúp vic truyn nhn d liu trong ni b nhanh hơn.